Overzicht

// Filmpjes //

// Samen uit Samen Thuis - Brussel

In samenwerking met Vrouwenraad

Thema's: gender
Taal: Nederlands, Frans

Bekijk hier een fragment:

// Kracht Van Vrede

In samenwerking met Vrouwenraad

Enkele Vredesvrouwen aan het woord.

Thema's: gender
Taal: Nederlands, Frans

Bekijk hier een fragment:

// Vredesvrouwen

In samenwerking met Vrouwenraad

In 2011 werd de eretitel vredesvrouw uitgereikt door de Platform 1325. Deze film geeft een blik op enkele van deze boeiende vrouwen en de noodzaak van vrede.

Thema's: gender
Taal: Nederlands, Frans

Bekijk hier een fragment:


// Draag op 31 oktober een witte klaproos.

In opdracht van Vrouwenraad

Bekijk hier een fragment:


// Jongeren als Filmmakers

Op initiatief van de Vrouwenraad ism het Ministerie voor Gelijke Kansen van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel gingen jongeren uit de 3de graad van het secundair onderwijs aan de slag rond het thema gender.
Hoe is hun beeldvorming? Wat betekent man/vrouw gelijkheid voor hen? Waar denken ze aan bij dit thema?
Zie hier wat ze er van maakten. Distributie via het netwerk van de Vrouwenraad.

// Prins/es?!

Met de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen

Genderklik: jongeren uit Vlaanderen en Brussel filmen.
Thema's: gender en homoseksualiteit
Taal: Nederlands, Frans, Arabisch
Educatieve DVD vrij verkrijgbaar.

Bekijk hier een fragment:

// Allemaal Uniek, Allemaal Capabel

Met de steun van Gelijke Kansen Brussel
Thema's: gender, samenwerking meisjes en jongens, ontdekken van de eigen talenten
Taal: Nederlands
Ondertitels: Geen

// Wat is jouw droom

Met de steun van de Nederlandstalige Vrouwenraad/ Gelijke Kansen Brussel/Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Armoede in de hoofdstad van Europa: volwassenen en jongeren uit Brussel getuigen.
Thema: gender: armoede, kansarmoede, eenzaamheid, Brussel
Taal: Nederlands en Frans
Ondertitels: Nederlands, Frans

// Straffe thee

Zie archief tara-yesss.org

Met de steun van de Stad Mechelen, uitgezonden in mei en juni 2011 op RTBF en TV5 Monde

Meisjes en vrouwen uit het stad en platteland in Noord- en Oost-Marokko.
(Zaio, Nador, Oujda, Figuig) spreken over hun situatie, leven, dromen en verwachtingen.
Thema: gender, positie vrouw
Taal: Arabisch, Berbers en Frans
Ondertitels: Nederlands, Frans

// meisjes - vrouwen 

Met de steun van de Stad Antwerpen en het documentatiecentrum Atlas

Meisjes met verschillende culturele achtergronden, tussen 15 en 22 jaar in Antwerpen.
Thema: gender: positie vrouw, de nieuwe man, homoseksualiteit.
Taal: Nederlands, ondertiteld in het Nederlands

// kisskiss

Met de steun van de vzw “Promotion de l’Interculturalité” van het Ministerie van tewerkstelling

Jongeren uit Willebroek en Brussel, met verschillende culturele achtergronden, tussen 16 en 19 jaar in een internetdialoog.
Thema: vier voorstellen om de interculturele dialoog te bevorderen.
Taal: Nederlands en Frans, ondertiteld in het Nederlands en Frans

// yesss!

Met de steun van  de Vlaamse Overheid, afdeling jeugd

Jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Oostelijk Marokko, tussen 10 en 26 jaar maakten 2 filmbrieven: “Groetjes op z’n Marokkaans” en “YESSS!”
Thema: culturele identiteit en racisme
Taal: Nederlands, Frans, Arabisch, ondertiteld in het Nederlands en Frans

Deel1: "Groetjes op z'n Marokkaans"

Deel 2: "Yesss"

// liefdesbrief in dubbele salto

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting, prijs Lydia Chagoll, Kultuurwerk vzw, Operatie OO3

Dialoog en ontmoeting van jongeren van 10 tot 13 jaar uit een internaat voor jongeren met gedragsproblemen in Gent, Operatie 003, en jongeren in Rome (Italië) van een circusschool.
Thema: circustechnieken als creatieve therapie en verbinding tussen jongeren met totaal verschillende achtergronden
Taal: Nederlands, Italiaans, ondertiteld in het Nederlands, Frans en Italiaans

// liefdesbrieven - lettres d’amour

met de steun van de vzw Kultuurwerk, De Vlaamse Overheid en Operatie 003

Videodiaoloog van Jongeren tussen 10 en 13 jaar uit een internaat voor jongeren met gedragsproblemen in Gent, een jongerenrockgroep, jongeren uit een internaat van een katholieke school in Aalst en jongeren in Marrakech (Marokko).
Thema: ADHD en stigmatisering van jongeren met gedragsproblemen
Taal: Nederlands, Frans, Arabisch, ondertiteld in het Nederlands en het Frans

// over meisjes en jongens - tous les garçons et les filles

met de steun van Gelijke Kansen Hoofdstedelijk Gewest Brussel, staatssecretaris Brigitte Grouwels, Gemeente Elsene, schepen voor Gelijke Kansen Bea Diallo

Jongeren tussen 12 en 19 jaar, met verschillende culturele achtergronden in Brussel en Poggio Mirtete, Sabina, Italië
Thema: respect tussen meisjes en jongens
Taal: Nederlands, Frans, Italiaans en Spaans, ondertiteld in het Nederlands, Frans en Italiaans

// Over Fanfa's en Fanfanina's

met de steun van de Nederlandstalige Vrouwenraad/Gelijke Kansen Hoofdstedelijk Gewest Brussel

dialoog tussen de  “Fanfakids”, jongerenorkest van het jeugdhuis Centrum West in Brussel Molenbeek en de “Twerampons” jonge muzikanten uit Ghana. Thema: Gender

Taal: Nederlands, Frans, ondertiteld in Nederlands en Frans

// From Antwerp With Love

met de steun van de Nederlandstalige Vrouwenraad/ Gelijke Kansen Vlaanderen

dialoog tussen kinderen in basisonderwijs en jongeren in secundair in hetzelfde schoolgebouw

Thema: gender in verschillende culturen

Taal: Nederlands, ondertiteld in het Nederlands

verkrijgbaar via www.vrouwenraad.be

// children dance the world

met de steun van de Boudewijnstichting, fonds Celina Ramos, Femmes d’Europe, NV Vertigo

Ketttingbrief van jongeren 11 en 20 jaar in Vlaanderen, India en Oostelijk Marokko.
Thema: gender en culturele identiteit
Taal: Nederlands, Frans, Engels, Hindi, Tibetaans, Arabisch, ondertiteld in Nederlands en Engels

// Swingende Berichten/MESSAGES dansÉS

met de steun van Pascal Dufour, schepen Nederlandstalige Aangelegenheden Elsene, Kleur Bekennen, Canon Cultuurcel, GC Elzenhof, RTBF La Deux, ‘Mille Et Une Cultures’, Stichting Jigo Amsterdam, NV Vertigo

Video dialoog van jongeren 10 en 11 jaar van verschillende culturen in Brussel en jongeren 10 tot 22 jaar in Jigo, een dorpje bij Ségou,in Mali.
Thema: culturele identiteit via dans en muziek, vooroordelen en levensomstandigheden
Taal: Nederlands, Frans, ondertiteld in Nederlands