// Projecten uit 2011//

// Prins/es?!

België-Brussel-Gent-Antwerpen-Marokko (Tiznit-Agadir) 

jongeren van 13 tot 25 jaar uit Vlaanderen, Brussel en Marokko geven aanbevelingen hoe stereotiep gender gedrag te doorbreken.
Thema's: gender en homoseksualiteit
Een interactief videoproject ism Centrum West, de Fanfakids en Ratatouille Brussel, Weljongniethetero Gent, Inpetto, jeugddienst, Antwerpen, jeugdvereniging Tiznit-Agadir, Marokko.
Met de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen in het kader van genderklik.

// Allemaal Uniek, Allemaal Capabel

België- Brussel (Molenbeek en Schaarbeek)
een videodialoog van jongeren tussen 8 en 15 jaar met verschillende sociale en culturele achtergronden over hun dagelijks leven en hun hobbies
Thema's: gender, samenwerking meisjes en jongens, ontdekken van de eigen talenten
Ism met jeugdhuis Centrum West, jeugdwerking D'Broej Ratatouille en Pinc Screen festival Cinema Nova
Met de steun van Gelijke Kansen Brussel

// DRAAG EEN WITTE KLAPROOS OP 31 OKTOBER


België- Brussel
Videoclip
Thema: stop geweld tegen vrouwen, een actie in de Senaat op 31 october om de aandacht te vestigen op het geweld tegen vrouwen
In samenwerking met de Nederlandstalige Vrouwenraad en Amazone